referenties van nora op sexjobs

dezelfde periode (2008-2010) zijn ook enkele dossiers geschreven over specifieke thema's. Nora-dossiers zijn niet tot stand gekomen na een openbare review. Om die kern heen groeide een community waarin de kennis en ervaring van architecten, projectleiders, beleidsadviseurs en specialisten bij elkaar komt. Sinds 2012 is het bedrijf operatief in meer dan 80 landen en heeft 16 verkoopkantoren. Marij, Model Architectuur Rijksdienst Enterprise Architectuur Rijksdienst is vervangen door EAR: Een samenhangende architectuur voor de rijksoverheidsdiensten 9 dera, Digitale Erfgoed Referentie Architectuur 10, ontwikkeld binnen de nationale strategie voor het bruikbaar, zichtbaar en houdbaar maken van digitaal erfgoed. Als zodanig zijn deze principes niet toetsbaar.

Getuige dat hier aan wordt voldaan is de aan het door instituut TÜV Rheinland ontleende "Blaue Engel" certificaat, uitgegeven voor volledig emissievrije vloerbedekkingen en legmaterialen. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2, nORA.0 dateert uit 2007. Wilma, Waterschaps Informatie Logisch Model Architectuur: Het uitgangspunt voor de architectuur van waterschappen. Nora is een sturingsinstrument.

referenties van nora op sexjobs

Zo is het mogelijk nora te gebruiken in combinatie met diverse sturingsvormen en managementmethoden. Nora beperkt zich daarbij tot het aspect 'informatie' en respecteert het subsidiariteitsbeginsel. Nora.0 bestaat uit tien basisprincipe en 40 principes die daarvan zijn afgeleid. De Nora Noraplan Uni is onderdeel van het Noraplan Systeem leverbaar in banen en tegels. Dat wil zeggen dat alleen zaken aan de orde komen die noodzakelijkerwijs overheidsbreed moeten worden afgesproken om een goed functionerende, gedeelde informatiehuishouding te bereiken. Nora kan worden geraadpleegd vanaf het eerste moment dat wordt overwogen om een verandering te starten, via het formuleren van de opdracht en de concrete eisen die aan het resultaat worden gesteld tot aan de aanbesteding, de ontwikkeling, de implementatie en het beheer van het. 7, de basisprincipes zijn beschreven in het katern Strategie, de afgeleide principes in het katern "nora.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening". Nog steeds vormen de bindende afspraken over interoperabiliteit en kwaliteit van dienstverlening de kern van de nora: 10 Basisprincipes en 38 Afgeleide Principes. Nora is geen blauwdruk die én op én kan worden overgenomen, maar een document dat naar de eigen situatie moet worden vertaald. Duurzaamheid, vuilafstotende- en slipbestendige eigenschappen. Nora is begonnen als een set van afspraken om digitale dienstverlening in de publieke sector mogelijk te maken en te verbeteren. Het katern "Principes voor samenwerking en dienstverlening" richt zich vooral op deze bredere doelgroep en bevat 40 'Afgeleide principes'.

Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (nora)
Winkelketens en horecaketens